Bimeon

Søg på nettet

Artikler

Få mest muligt ud af dit firmas overskud

Det er fedt at have et firma, som kører godt. Hvor omsætningen er god og man har overskud. Men ligesom med alt andet der tjenes på, så skal der betales skat af ens overskud gennem drift af en virksomhed. Udnyt selskabsskatten optimalt ved at sætte dig godt ind i, hvilke regler og retmæssige fradrag der gælder, når man har en virksomhed og har et overskud, der er skattepligtigt. Jo bedre man kender reglerne, jo mere vil man få ud af sit overskud

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er beskatning af en virksomheds overskud. Det er egentlig lidt det samme som personlig beskatning, blot for virksomheder. Denne form for beskatning betales af firmaer som er aktieselskaber, anpart selskaber eller iværksætter selskaber. Har man en enkeltmandsvirksomhed betaler man typisk almindelig personskat, da der kun er en enkelt person, som tjener penge i denne type af firma.

Hav styr på reglerne

Når man betaler selskabsskat, er der visse krav og regler, der skal overholdes. For eksempel skal man anvende en speciel regnskabspraksis, der ombefatter borgføring og årsregnskab i tråd med bogføringsloven. Dette er for at sikre, at skattevæsenet nemt og hurtigt kan få overblik over en virksomheds omsætning og at der ikke fuskes med beskatningen.

Fradrag giver et større overskud

Man kan have ret til nogle bestemte fradrag, når man fører virksomhed. Dette gælder udgifter, som skal sikre ens firmas indkomst. Der er en lang række af udgifter, man kan få fradrag for. Dette gælder for eksempel telefon og internet, inventar og maskiner, husleje for lokaler, forsikringer, el og varme. Der kan altså derfor være penge at indhente, hvis man sætter sig godt ind i, hvilke udgifter man har i sit firma, som giver ret til fradrag. Desuden er det muligt at få fradrag på udgifter, som man har haft i forbindelse med etablering af et firma. Dette gælder helt op til seks måneder før, at virksomheden starter.

Sådan gør man

Fradraget til en virksomhed gives på den måde, at det samlede overskud, som der skal trækkes skat af, bliver mindre. I praksis gøres det sådan, at man selv gennem sit årsregnskab trækker de fradrag berettigede udgifter fra ens overskud eller underskud. Disse rubrikker står under ens udvidede selvangivelse. Har man driftsudgifter af et større beløb, skal udgiften afskrives over flere år for at opnå det mest optimale fradrag. Det betyder, at man i praksis fordeler udgiften over en række af år. Hvordan man mest fordelagtigt fordeler det hen over årene, afhænger også af indtægterne i virksomheden de angivne år. Det er derfor med at holde tungen lige i munden, hvis man vil have mest muligt ud af sit overskud i sit firma og samtidig overholde alle regler fra SKAT.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *