Brandskab eller dokumentskab?

Når vi taler om brandskabe, så taler vi oftest om skabe, som er beregnet til, at man opbevarer dokumenter, eller data filer i dem. Det er skabe, som har bevis for, at de kan holde dets indre rums temperatur nede under den temperatur, hvor papir begynder at brænde af sig selv i et bestemt tidsrum. Certificeringen, som et brandskab har, kan være for 30 minutter, 1 time, 90 minutter eller 2 timer. Med andre ord: Er du uheldig, og der er ildebrand i det rum, hvor dit brandskab står, så betyder det, at skabet vil kunne beskytte dokumenterne, du har i det i op til 30 minutter, inden de begynder at selvantænde. 30 minutter synes måske ikke at være særlig lang tid, men det kan være tilstrækkeligt til, at dine dokumenter ikke kommer til skade. Måske er branden opstået i den anden ende af bygningen, og det kan tage noget tid før de rigtigt høje temperaturer, fra branden når frem til dit dokumentskab.

Faldende brug af papir

Vi lever i et samfund, hvor vi prøver at bruge mindre og mindre papir! Så du tænker måske, at et dokumentskab er unødvendigt. Ja, men vi har stadigvæk for at opbevare papirer og dokumenter. Skødet på dit hus, fx eller forsikringspolicerne, vielsesattesten osv. Nogle firmaer har mange hard copy dokumenter, som de er nødt til at opbevare. Nogle af os har brug for at opbevare data filer. Et brandskab kan også være specielt bygget til at opbevare data filer.

Testede brandskabe

Det er sjældent, at vi omtaler et pengeskab som et brandskab. Men det betyder ikke, at du ikke kan få et brandsikret pengeskab! Hvis det er brandsikret, certificeres det på samme måde som brandskabene.

Selve testen som et brandskab skal igennem, foregår således:

Skabet opvarmes i en ovn, som genskaber tids- og temperaturforløbet for en brand baseret på cellulose. (papir indeholder cellulose). Når skabet er blevet opvarmet i en given tidsperiode, så undergår det en faldtest, hvorefter det opvarmes igen. Faldtesten sker fra næsten 10 meters højde, så man ligesom efterligner, hvad der kan ske med et dokumentskab, hvis det falder igennem en kontorbygnings etager. Hvis skabet ikke er konstrueret stærkt nok, så vil skabet gå i stykker.

Under opvarmningen må skabets indre temperatur ikke overstige 1700°C, hvis det er beregnet til papirdokumenter. Hvis det er til opbevaring af datafiler, må temperaturen ikke overstige 500C.

Ved en brand på et kontor kan temperaturen nå op omkring 10000C.

Informationer om brandskabe

Hvis du kigger efter et brandskab, så kig efter informationerne, som det er udstyret med. Har det ikke sådan en info-etikette, så har det nok ikke været igennem testforløbet. Det testforløb, som er hårdest, og som anerkendes i hele EU, kaldes for ”EN 1047-1 standarden”.

Og husk at spørge forhandleren om, skabet er testet. Måske vil du få et svar om, at skabet er klassificeret efter SKAFOR systemet. SKAFOR er et ældre certificeringssystem og havde en grovere inddeling, end det nye system har. Den forhandler, du taler med, vil nemt kunne oversætte den gamle SKAFOR betegnelse til det nyere EN 1047-1 standard system.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *