Vedligeholdelse af dit airconditionanlæg

Det første vi gør, når vi sætter os ind i en varm bil er at tænde for airconditionen. Det er en hurtig og effektiv måde at nedkøle kabinen på og en uundværlig life saver i sommervarmen og på de lange køretur. Men mange overser det faktum, at vores airconditionanlæg, ligesom alt andet på bilen, skal vedligeholdes.

Det har stor betydning for komforten under din kørsel, at airconditionanlægget fungerer optimalt. Gør det ikke det, kan du opleve at det begynder at lugte, eller at det simpelthen ikke nedkøler, som det ellers burde.

Hvis ikke det bliver renset regelmæssigt opstår der bakteriedannelse, og i svære tilfælde kan der sågar komme skimmelsvamp. Det forringer indeklimaet og udgør en fare for din og dine medpassageres sundhed. Husker du derimod at vedligeholde dit anlæg, kan du komme problemerne i forkøbet og spare dig selv for store udgifter hos automekanikeren.

Hvordan fungerer dit airconditionanlæg?

Dit airconditionanlæg er et lukket kredsløb, hvor en kølevæske, også kaldet et kølemiddel cirkulerer rundt og omdannes til kold luft. Ved lavt tryk sendes kølemidlet gennem en fordamper, hvorfra det omdannes til gas.

I denne proces optages varme og bilens ventilationssystem sender gassen ud som kold luft. Efter at have cirkuleret rundt i kabinen som kold luft, genoptages gassen ved højt tryk igennem en kompressor, hvor den igen bliver til en flydende væske. Her opstår der varme, som ledes ud af bilen. Til sidst kommer kølemidlet igen forbi fordamperen og kredsløbet kan starte forfra.

Forskellen på aircondition- og klimaanlæg

Man kan let forveksle aircondition- og klimaanlæg, og de fungerer da også ens i forhold til nedkølingsprocessen beskrevet ovenfor. Den væsentlige forskel på et klimaanlæg og et airconditionanlæg er, at klimaanlægget sørger for at holde en konstant temperatur.

Hvis temperaturen inde i kabinen bliver enten højere eller lavere, end hvad du har indstillet den til, vil klimaanlægget automatisk justere mængden af kold og varm luft. Et airconditionanlæg justeres derimod ikke automatisk, men manuelt. Så her skal du selv skrue op og ned på varmen efter behov.

Den mere avancerede teknik på et klimaanlæg betyder, at det består af en masse sensorer og følere, som hele tiden måler temperaturen rundt om i bilen. Forskellen består altså i teknik og betjening.

Aircondition service

Både aircondition- og klimaanlæg skal vedligeholdes. Fordi begge er bygget op som et lukket kredsløb, er vedligeholdelsen stort set også den samme. For begge anlæg gælder det, at mængden af kølemiddel ikke må blive for lav, da det kan forårsage skader.

Udover kølemidlet består dit anlæg også af en olie, som holder kompressor og pakninger velsmurte. Hvis der ikke er ret meget kølemiddel tilbage tærer det på olien, og der opstår risiko for skader. Og lige præcis derfor skal dit airconditionanlæg vedligeholdes.

Den mest grundige vedligeholdelse af dit anlæg opnår du ved en aircondition service. Her er der ikke blot tale om et almindeligt eftersyn, men en indgående gennemgang af både køleevne, væske- og oliemængde. De fleste behandlinger tilbyder også rensning af systemet, herunder fordamper og ventilationssystem. På den måde fjernes bakterier og lugtgener.

Du kan få en pris på aircondition service her.

Vedligeholdelse i dagligdagen

Du kan også selv være med til at vedligeholde dit airconditionanlæg mellem kontrol og service. En af de vigtigste og nemmeste forholdsregler, du kan tage dig er at bruge dit anlæg regelmæssigt. På den måde smøres og vedligeholdes de enkelte dele i systemet, som ellers udtørrer hvis anlægget ikke bruges i lang tid. Du mindsker samtidig forekomsten af lækager, når du tænder for anlægget. Flere eksperter anbefaler, at du tænder for airconditionanlægget minimum to gange om ugen i omkring 10 min.

Du kan også minimere risikoen for bakterier og skimmelsvamp ved at slukke for dit anlæg lidt tid før du slukker for motoren. Hvis du husker at slukke det ca. et kvarter før, giver du eventuel kondensvand og fugt tid til at tørre.

Derudover skal du løbende holde øje med, om luften i din aircondition stadig er kold eller om den begynder at lugte. Det er tegn på, at dit anlæg skal serviceres. Lugte kan du til dels selv fjerne ved at sprøjte en særlig rensevæske ind i airconditionanlægget.

Alt dette forhindrer dog ikke enkelte besøg til værkstedet. Den bedste vedligeholdelse af dit anlæg fås stadig hos en professionel automekaniker, der autoriseret til netop at håndtere dit aircondition- eller klimaanlæg. Det anbefales, at du får foretaget aircondition service ca. hvert andet år, mens et eftersyn af dit anlæg helst skal udføres én gang årligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *