Bimeon

Søg på nettet

Artikler

Hyppige danske forkortelser i skrift og tale

Forkortelser bruges hyppigt på dansk, både i skrift og tale. Eksempelvis bruges forkortelsen pt. ofte på tale, mens forkortelsen ift. ofte bruges på skrift som forkortelse for i forhold til. Her kan du lære lidt mere om forkortelser generelt.

Almindelige danske forkortelser

Nogle af de mest almindelige forkortelser på dansk inkluderer:

f.eks. (for eksempel): Bruges til at introducere eksempler.
dvs. (det vil sige): Bruges til at præcisere eller omformulere noget.
m.fl. (med flere): Anvendes for at angive, at der er flere elementer eller personer end dem, der er nævnt.
ca. (cirka): Anvendes for at angive en omtrentlig mængde eller tal.
bl.a. (blandt andet): Bruges til at angive, at der er flere ting, der kunne nævnes.

Disse forkortelser er en integreret del af det danske sprog og anvendes ofte i både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Der er mange andre forkortelser der er helt almindelige, og i Danmark bruges der også ofte latinske, engelske og internationale forkortelser når der refereres til specifikke ting.

Eksempler på dette kunne være ca. (cirka der kommer af latin), CEO (der er engelsk) og UN (United Nations) der bruges internationalt.

Hvornår begyndte man at bruge forkortelser?

Forkortelser har været en del af skriftsprog i mange kulturer gennem historien, og deres anvendelse kan spores tilbage til antikken. For eksempel brugte romerne forkortelser i deres skriftlige dokumenter og inskriptioner.

I middelalderen blev forkortelser almindelige i manuskripter og juridiske dokumenter for at spare plads og tid ved skrivning. I moderne tid er forkortelser blevet endnu mere udbredte, især med fremkomsten af digitale kommunikationsmidler som e-mail og SMS, hvor de hjælper med at formidle information hurtigt og effektivt.

Det kan kun betalte sig at lære at bruge forkortelser, da det i mange tilfælde kan gøre digital kommunikation endnu hurtigere og endnu mere tydelig. Derfor giver det altså mening at lære de forskellige forkortelser at kende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *