Gode råd om a-kasser

Hvad er en A-kasse, og hvorfor skal jeg have en? En A-kasse er et sikkerhedsnet hvis du skulle blive arbejdsløs. Det betyder at mister du dit job er du stadig sikret en indtægt over den normale kontanthjælps sats. Du kan kun få dagpenge hvis du har været medlem af en A-kasse i over 1 år.

Den tid du har været medlem under arbejde kaldes anciennitet. Flytter du A kasse bliver din anciennitet ført med over i dit nye A kasse selskab. Du skal altså ikke bekymre dig om at starte helt fra bunden med at opbygge et helt års medlemskab igen.

De gule/frie a kasser

A kasser der er tværfaglige og optager alle medlemmer kaldes for gule/frie a kasser, de er typisk billigere end de tradionelle a kasser og har også fået en større tilslutning de sidste par år, som det også fremgår af sammenligningstabellen ovenover. Frie funktionærer, Krifa og FTF-A er alle frie a kasser

De traditionelle a kasser optager typisk kun bestemte faggrupper og er med til at skabe gode vilkår for lønmodtagerne på arbejdspladserne. De traditionelle a kasser ser lidt skævt til de gule a a-kasser da de ’snylter’ på deres arbejde og typisk benytter sig af de traditionelle a kassers overenskomster og vilkår som de har forhandlet sig frem til.

Du får udbetalt det samme beløb på dagpenge uanset hvilken a kasse du vælger.

A-kasse regler

Betingelser for at få dagpenge

  1. have været kunde i en a-kasse i det seneste år, inden du søger om dagpenge
  2. kunne dokumentere et års fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år (normalt 1.924 timer). Deltidsforsikrede dog kun 1.258 timer. Du skal have været kunde af en a-kasse i de perioder, hvor du har optjent arbejdstimerne på almindelige løn- og ansættelsesvilkår
  3. tilmelde dig Jobcenteret og søge om dagpenge fra din A kasse.
  4. være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  5. udfylde dagpengekort.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du har ret til dagpenge i 2 år. Bemærk du maksimalt kan få dagpenge i 4 år. Når du har opbrugt din dagpenge periode, skal du have været i beskæftigelse i et år eller det der svarer til 1.924 timer hvis du er fultidsforsikret. 1.258 timer hvis du er deltidsforsikret. Herefter har du optjent nok anciennitet til en ny dagpenge periode, skulle du blive fyret fra dit arbejde.

Dagpengesatser, hvad du får udbetalt

I 2015 kan du max få 17.918 kr. i dagpenge pr. måned. Satser 2015

Vær opmærksom på, at alle satser herunder er max satser. Dagpengesatsen svarer til 90 % af din løn, når arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra. Hvis du søger om dagpenge, vil din A kasse lave den endelige beregning. (alle satser er før skat).

Dagpenge / Feriedagpenge

Fuldtidsforsikret:

827 kr. pr. dag/4135 kr. pr. uge

Deltidsforsikret:

551 kr. pr. dag/2755 kr. pr. uge

Nyuddannet

Fuldtidsforsikret:

678 kr. pr. dag/3390 kr. pr. uge

Deltidsforsikret:

452 kr. pr. dag/2260 kr. pr. uge

Det rigtige valg

Hvad man skal overveje når man skifter A kasse? Det kan ofte være en god ide at skifte a kasse, der er som regel en del penge at spare. Der hvor det betaler sig bedst er hvis et medlem af en faglig a kasse, skifter til en tværfaglig a kasse (De gule/frie a kasser).

Hvis du skifter arbejde uden for din nuværende a kasses faglige område, skal du som hoved regel skifte til en anden a kasse. Du kan vælge at skifte over til en a kasse der repræsenterer dit nye arbejdes fagområde, eller du kan skifte til en tværfaglig a kasse der som udgangspunkt er åben for alle, og samtidig spare penge.

Hvis du starter som selvstændig, skal du overflyttes til en a-kasse der optager selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du er arbejdsløs, kan du også skifte a-kasse, og spare penge

Hvis du vil skifte a kasse, skal du søge om overflyttelse ved den a kasse du ønsker at skifte til – her på siden kan du finde en liste over de a kasser, Du kan tage i betragtning inden du skifter. Du kan skifte a kasse næsten med en dags varsel – du kan skifte fra den dag den nye a kasse modtager din ansøgning om medlemskab.

Hvis du er arbejdsløs er der dog ca. en måneds varsel på at skifte a kasse. Når du skifter fra en a kasse til en anden følger din optjente anciennitet med, d.v.s at rettigheder og medlemsperioder følger med.

Kilde: https://pengeguru.dk/a-kasse-og-fagforening/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *